107. Výbušniny a pyrotechnika v bezpečnostní praxi

185 stran, 1. vydání z roku 2022

190,00 Kč
S DPH
Skladem

Tato monografie seznamuje čtenáře s obecnou teorií výbušnin a dává ucelený přehled o těchto výrazných energetických materiálech jako jsou trhaviny, třaskaviny, střeliviny, pyrotechnické slože a improvizovaně vyráběné výbušniny. Uvádí vlastnosti konkrétních druhů výbušnin, charakterizuje jejich využití a taktéž jejich zneužitelné umístění v nástražných výbušných systémech (NVS). Zaměřuje se na prostředky používané při pyrotechnické činnosti, které směřují k identifikaci, manipulaci a likvidaci nastražených NVS a na provedení pyrotechnických prohlídek v různých objektech. Policisté, příslušníci HZS ČR či pracovníci SBS se mohou aktivně setkat s těmito materiály a technikou při destrukčních pracích, při uvolňování zavalených komunikací, při nálezu NVS, při záchytu nedovolené výroby výbušnin a pyrotechnických složí ve formě ilegálně dovezené a prodávané zábavné pyrotechniky apod. Pasivně pak při řešení havarijních situací, při vyšetřování různých katastrof, při trestných činech souvisejících s použitím výbušnin, jejich ilegální výrobě, při nálezu výbušnin a munice, atd. Táto tématika má ryze teoretický význam, je třeba zdůraznit, že jakákoliv manipulace s výbušninami přísluší pouze osobám, kteří mají kvalifikaci pyrotechnik, nebo střelmistr. V závěru monografie je uveden postup při použití trhavin k odstraňování ledových překážek při vzniklých mimořádných událostech v zimním období, které ohrožují dané oblasti a obyvatelé žijící v kontaktu s vodními toky. Táto kapitola pak uvádí i výsledky posledních bezpečnostních výzkumů MVČR při vývoji a použití nově vyvinutého systému speciálních sekvenčních náloží k rozrušování nebezpečně se tvořících ledových bariér.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2022
Počet stran
185

Specifické reference

isbn
978-80-7385-257-3

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Vysokoškolského vzdělání dosáhl v roce 1981 na Vysoké vojenské technické škole Liptovský Mikuláš, se zaměřením na radiolokační a raketovou techniku. Do roku 1993 vykonával různé technické funkce jako specialista pro provoz raketové techniky v Armádě ČR. V letech 1993 až 2009 působil u Policie ČR, jako odborný pyrotechnik pro odhalování a likvidaci nástražných výbušných systémů (NVS), nalezené munice a výbušnin. Od roku 2009 až dosud pracuje na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství, katedře bezpečnostních služeb. Ve své vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zabývá problematikou, která objasňuje účinky výbušnin, vznikajícími faktory při výbuchu a omezením jejich účinků, nástražnými výbušnými systémy, jejich odhalováním, identifikací, manipulaci s nimi a jejich možnými formami likvidace. Prakticky řeší využití principů kumulace u trhavinových náloží a rozptyl látek do ovzduší pomocí výbušnin. Aktivně se podílel na vývoji vodní bomby pro likvidaci NVS, záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov, speciálních náloží pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS ČR a dalších funkčních vzorků, užitných a průmyslových vzorů a patentů. Jako odborný pyrotechnik má oprávnění pro práci s výbušninami a jejich ničení, pro odhalování a likvidaci NVS, provádění trhacích prací a destrukcí staveb pomocí výbušnin a oprávnění odpalovače ohňostrojů.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: