PARTNER TECHNIC, spol. s r. o.

Námestie slobody 17
(vestibul Strojníckej fakulty STU)
811 06 Bratislava
mob.:+421 0905 581 693

Prevádzka:

Údernicka 15, 851 01 Bratislava, tel.:  +421 0262 410 904

mail: gabriel.repka@partnertechnic.sk
web: www.partnertechnic.sk