Logo-SPBI

Patříme mezi největší nakladatelství původní odborné literatury z oblasti bezpečnostního inženýrství v České republice. Naše činnost úzce souvisí s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, a to zejména s Fakultou bezpečnostního inženýrství. Pro širokou odbornou veřejnost organizujeme konference a semináře a nabízíme publikace a software z oblasti požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, bezpečnostního plánování (bezpečnosti práce, havarijního a krizového plánování, krizového managementu) a ochrany obyvatelstva.