73. Základy matematického modelování požáru

111 stran, 1. vydání z roku 2010, obsahuje CD

150,00 Kč
S DPH
Skladem

Rozvoj výpočetní techniky a modelů zaměřených na simulaci požárů uvnitř objektu nám v současné době dovoluje využívat několik typů softwaru pro modelování požáru. Tato publikace by proto chtěla seznámit se základy modelování požáru v uzavřeném prostoru, kdy se čtenář dozví jak na základě analýzy problému vybrat vhodný požární model, formulovat zadání pro řešení a interpretovat výsledky modelování. Publikace nemá svým rozsahem sloužit k předvedení široké škály matematických rovnic a přesných postupů, ale k nástinu základního konceptu matematického modelování požáru. Má snahu poukázat na praktická uplatnění požárních modelů a seznámit se základními softwarovými nástroji pro modelování požáru včetně jejich základní obsluhy. Navíc možný budoucí vývoj naznačuje možné využití některých softwarů pro modelování požární situace u velkorozměrových objektů nebo při zjišťování příčin požáru. Součástí knihy je CD s freewarovými programy a stručnými uživatelskými manuály přeloženými do češtiny.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2010
Počet stran
111

Specifické reference

isbn
978-80-7385-095-1

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
po absolvování ústeckého gymnázia nastoupil na VŠB - Technickou univerzitu v Ostravě, kde v r. 2002 zakončil své studium v oboru Technika požární ochrany, a dále v r. 2006 i v oboru Průmyslové a pozemní stavitelství. Mezitím nastoupil na místo odborného asistenta na Fakultě bezpečnostního inženýrství téže univerzity. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Katedry požární ochrany VŠB-TUO. Svou pozornost věnuje zejména požární bezpečnosti staveb, inženýrským metodám v požární ochraně a počítačovému modelování požáru a evakuace. Je členem mezinárodního výboru CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci a hašení požáru), Evropského výboru pro normalizaci CEN TC 127/WG 8 Fire Safety Engineering a normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb.


Ing. Zdeňka Pezdová
v roce 2008 absolvovala na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. V současnosti je příslušníkem MV-GŘ HZS ČR se zařazením na odboru prevence.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: