• Vyprodáno

31. Plasty a jejich požární nebezpečí

183 stran, 1. vydání z roku 2003

160,00 Kč
S DPH
Vyprodáno

Publikace obsahuje následujíc témata: Všeobecné údaje o výrobě, vlastnostech a použití. Plastické hmoty z hlediska požární ochrany. Průvodní jevy při hoření plastických hmot. Hašení požárů plastických hmot. Snižování hořlavosti plastických hmot. Přehled zkušebních metod.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2003
Počet stran
183

Specifické reference

isbn
80-86634-16-1

Ing. Ivo Masařík, CSc.
je absolventem VŠCHT v Praze, specializace technologie polymerů. Po studiu nastoupil v r. 1967 na Hlavní inspekci PO, kde pracoval ve výzkumném a zkušebním středisku v oboru pěnidel a hašení plastů. Od r. 1972 působil v požárně technické laboratoři Městské inspekce PO Praha, která byla v r. 1986 převedena na hlavní správu Sboru PO. V r. 1979 obhájil kandidátskou disertační práci na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV Praha v oboru hoření a retardace polymerů. V r. 1982 spolupracoval v britském Ústavu požárního výzkumu v Borehamwoodu na řešení výzkumného projektu analýza zplodin hoření plastů. Od r. 1992 je ředitelem Technického ústavu PO, který je součástí generálního ředitelství HZS ČR. Během více než 30 let působení v požární ochraně se zabýval zejména zkoušením a hodnocením plastů a dalších materiálů z hlediska požární bezpečnosti, ale i řadou dalších témat - hasební pěny, zjišťování příčin vzniku požárů a požárně technické expertizy, toxicita zplodin hoření, certifikace věcných prostředků PO. V poslední době se zaměřuje na koncepční a organizační činnost, zapojení ústavu do projektů výzkumu a vývoje a na profilaci tohoto pracoviště jako základny požárního výzkumu, vědy a zkušebnictví. Je autorem nebo spoluautorem okolo 100 výzkumných a rozborových zpráv, odborných článků a publikací v tuzemských i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí. Spolupracuje jako delegát ČR v mezinárodních technických normalizačních komisích ISO a CEN zabývajících se požárním zkušebnictvím.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: