70. Rizika podzemních staveb

142 stran, 1. vydání z roku 2010, v barvě

190,00 Kč
S DPH
Skladem

Tato publikace se věnuje oblasti, která získává na prioritě a to podzemním stavbám. Popisuje zásady navrhování a projekci podzemních staveb, včetně významu geotechnického průzkumu. Věnuje pozornost současným technologickým trendům výstavby. Charakterizuje nejdůležitější typy podzemních staveb, včetně jejich historie, směru vývoje a zajímavosti. Jsou vytipována rizika těchto staveb v rozdělení na rizika spojená s výstavbou, existencí, provozem a s lidským faktorem a ve vztahu k nim. Je vyzdvižen význam Báňské záchranné služby ke snížení rizika propadu a závalu podzemního díla. Druhá část publikace je rozdělena na popis konkrétních experimentů prováděných se záměrem zvýšení některých prvků bezpečnosti u podzemních staveb a na experimenty prokazující možnosti jejich zneužití v kategorii selhání lidského činitele.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2010
Počet stran
142

Specifické reference

isbn
978-80-86111-10-0

doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
vystudoval VŠCHT v Praze, obor chemická technologie. V letech 1976-1987 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu Řež, oddělení fluoridové chemie, v letech 1987-1992 v Československé komisi pro atomovou energii Praha. V r. 1993 nastoupil do Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde pracuje dosud. V r. 2009 na VŠB-TUO obhájil habilitační práci na téma Podzemní stavby; jejich přínos a rizika. Od r. 2007 pedagogicky působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, kde je garantem předmětů z oblasti CBRN látek a průmyslové toxikologie. Je autorem více jak 50 odborných prací, a to jak příspěvků ve sbornících mezinárodních konferencí, tak časopiseckých článků a zpráv kategorie „zvláštní skutečnosti“ pro Ministerstvo vnitra.

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: