• Vyprodáno

57. Zásahy při radiační mimořádné události

125 stran, 1. vydání z roku 2008

105,00 Kč
S DPH
Vyprodáno

Cílem této publikace je poskytnout informace (vycházející z mezinárodních doporučení -především dokumentů IAEA) složkám Integrovaného záchranného systému, které budou zasahovat v první fázi radiační mimořádné situace lokálního charakteru, a státním, místním institucím, jejichž pomoc při likvidaci následků takové události je nezbytná.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2008
Počet stran
125

Specifické reference

isbn
978-80-7385-046-3

doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1965 do roku 2005 pracoval na Katedře fyziky VŠB-TUO, od roku 2005 je vedoucím Katedry bezpečnostního managementu na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO. V současné době vyučuje předměty zaměřené na ochranu před zářením a fyzikální základy bezpečnosti. V odborné činnosti se zaměřuje na problematiku ionizujícího záření, radioaktivity, radonu a technických měření. V těchto oblastech se podílí na řešení výzkumných úkolů a projektů. Je autorem řady odborných článků a skript.


Ing. Zdeněk Prouza, CSc.
se narodil v roce 1940 v Podkrkonoší, v Červeném Kostelci. Po absolvování tehdejší Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v roce 1962 se odborně zaměřil na problematiku neutronové aktivační analýzy a později dozimetrie neutronů směsných polí. V 70. - 80. letech minulého století se podílel na organizaci národních a mezinárodních porovnání v oblasti havarijní dozimetrie neutronů a publikoval řadu prací v našich a zahraničních časopisech. Po roce 1989 nejprve pracoval v Centru hygieny záření v Praze, kde se věnoval zejména dozimetrii zevního ozáření, se zaměřením na radiační ochranu a havarijní připravenost. Po spojení systému radiační ochrany s jadernou bezpečností v roce 1995 pracoval 10 let na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost, z toho 8 let ve funkci náměstka pro radiační ochranu. Od roku 2005 se vrátil na původní pracoviště, do dnešního Státního ústavu radiační ochrany, kde ve funkci náměstka ředitele se opět věnuje problematice radiačního monitoringu a havarijní připravenosti. Vede výzkumný projekt zaměřený na problematiku radiologického terorismu.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: