48. Bezpečnostní plánování

86 stran, 1. vydání z roku 2006

85,00 Kč
S DPH
Skladem

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejména v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak vymezen pojem bezpečnostní plánování. Následně jsou jednotlivé oblasti plánovacích aktivit dokumentovány na požadavcích legislativy. Je zmíněna i problematika ochrany informací při plánování bezpečnosti státu. Je nutno předeslat, že se v žádném případě nejedná o úplný popis dané problematiky. Ve své podstatě to totiž ani není dost dobře možné.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2006
Počet stran
86

Specifické reference

isbn
80-86634-52-4

doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě obor „Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu“, kde absolvoval v roce 1977. Po ukončení studia nastoupil jako odborný inspektor k Městské inspekci požární ochrany v Ostravě. V roce 1983 přešel na Veřejný požární útvar v Ostravě, kde prošel řadou funkcí. V letech 1992-1995 se podílel na budování Centra tísňového volání v Ostravě. V letech 2001-2002 pracoval na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve funkci vedoucího oddělení krizového řízení. V letech 2002-2007 působil na MV - generálním ředitelství HZS ČR ve funkci ředitele odboru krizového plánování, resp. odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Od roku 2007 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků, publikací a učebních textů z oblasti požární taktiky, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, bezpečnostního plánování, ochrany kritické infrastruktury.


Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Studoval na VŠB - Technické univerzitě, Hornicko-geologické fakultě obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin (Ing.) a studijní obor Řízení průmyslových systémů (Ph.D.). Od roku 1998 nastoupil na místo odborného asistenta institutu Ekonomiky a systémů řízení HGF, VŠB-TUO. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné práci se zabývá problematikou managamentu, organizace práce, marketingu a ekonomického modelování. Je autorem řady odborných článků a učebních textů.


doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Vystudoval katedru Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VŠB-TUO. V letech 1971-1991 pracoval na požárním útvaru v Ostravě. V roce 1991 nastoupil na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF) VŠB-TUO. Od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Hlavním oborem jeho zájmu je krizové řízení a plánování, organizace a řízení požární ochrany a požární bezpečnost jaderných elektráren. Je autorem mnoha odborných článků a autorem nebo spoluautorem odborných knih a skript.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: