39. Právní rámec krizového managementu

97 stran, 2. aktualizované a rozšířené vydání z roku 2007

105,00 Kč
S DPH
Skladem

Publikace Právní rámec krizového řízení má podtitul Management záchranných prací. Autoři v knize seznamují zejména příslušníky a pracovníky služeb zařazených do Integrovaného záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. V publikaci jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr publikace je věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy.

Parametry

Vydání
2. aktualizované a rozšířené vydání
2007
Počet stran
97

Specifické reference

isbn
80-86634-67-1

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Vystudoval katedru Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VŠB-TUO. V letech 1971-1991 pracoval na požárním útvaru v Ostravě. V roce 1991 nastoupil na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF) VŠB-TUO. Od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Hlavním oborem jeho zájmu je krizové řízení a plánování, organizace a řízení požární ochrany a požární bezpečnost jaderných elektráren. Je autorem mnoha odborných článků a autorem nebo spoluautorem odborných knih a skript.


doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě obor „Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu“, kde absolvoval v roce 1977. Po ukončení studia nastoupil jako odborný inspektor k Městské inspekci požární ochrany v Ostravě. V roce 1983 přešel na Veřejný požární útvar v Ostravě, kde prošel řadou funkcí. V letech 1992-1995 se podílel na budování Centra tísňového volání v Ostravě. V letech 2001-2002 pracoval na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve funkci vedoucího oddělení krizového řízení. V letech 2002-2007 působil na MV - generálním ředitelství HZS ČR ve funkci ředitele odboru krizového plánování, resp. odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Od roku 2007 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků, publikací a učebních textů z oblasti požární taktiky, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, bezpečnostního plánování, ochrany kritické infrastruktury.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: