25. Likvidace ropných havárií

106 stran, 1. vydání z roku 2000

130,00 Kč
S DPH
Skladem

Publikace je zaměřena na problematiku úniku nebezpečných kapalin ze zařízení, jejich čerpání, zachycování a likvidaci. Publikace předkládá základní příčiny úniku nebezpečných kapalin, charakterizuje jejich negativní vliv na okolí a zabývá se právními aspekty havárií s úniky nebezpečných kapalin. Dále předkládá postupy čerpání kapalin z nádrží a uvádí opatření ke snížení rizik vznikajících při těchto činnostech. Následně se zabývá problematikou utěsňování míst úniku nebezpečných kapalin ze zařízení a zachycováním kapalin. Uvádí nejčastěji používané sorbenty a prostředky určené zachycování kapalin, jejich vlastnosti a příklady použití.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2000
Počet stran
106

Specifické reference

isbn
80-86111-61-X

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Vystudoval VŠB - Technickou univerzitu Ostrava, katedru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Po ukončení studia v roce 1979 pracoval jako specialista požární ochrany v rafinérii Ostramo v Ostravě. V roce 1984 nastoupil jako odborný asistent na katedru TPO a BP VŠB-TUO, od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Nyní se podílí na řešení výzkumných úkolů, odborných úkolů praxe, které jsou zaměřené na hodnocení požárního rizika velkých podniků, na jejich zabezpečení před požáry a dalšími mimořádnými událostmi. V současné době zajišťuje výuku v předmětech Dynamika požáru a Požární taktika.


Bc. Zdeněk Žemlička
Od roku 1986 pracuje u HZS okresu Sokolov. V současné době je ve funkci velitele pobočné stanice HZS okresu Sokolov v Chemických závodech. V roce 1998 zakončil Bakalářské studium na Vysoké škole báňské, katedru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.


Ing. Jitka Vavrečková
Po absolvování VŠB-TUO HGF v Ostravě nastoupila do RD Jeseník, kde 6 let pracovala jako provozní ekolog. Dále pracovala 4 roky jako odborný řešitel v a.s. Unigeo Ostrava. V současné době je zaměstnancem firmy KAP, spol. s r.o. Praha, kde se jako samostatný odborný řešitel podílí na řešení úkolů z oblasti ekologický audit, riziková analýza, dokumentace E.I.A., sanace a implementace systémů dle ISO 14000, a to jak pro domácí, tak i zahraniční klienty.

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: